Username หรือ Password ผิดพลาด...
บันทึกข้อมูลสำเร็จ...
ข่าวสารทั่วไป

ดูทั้งหมด

ทำบุญรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร,มอบทุนบุตรพนักงาน
ทำบุญรดน้ำดำหัวสาธารณสุข
ทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เข้ารับรางวัลสตรีบริหารดีเด่น 2561
อบรมบริหารความเสี่ยง 2561
ประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ปี 2561
หางาน

ดูทั้งหมด

พนักงานบัญชี **ด่วนที่สุด**
พนักงานจ่ายอาหาร *ด่วน*
พนักงานเวลเปล *ด่วน*
พนักงานขับรถ *ด่วน*
พนักทรัพยากรมนุษย์
พนักงานเวชระเบียน
ความรู้เพื่อสุขภาพ
โรคตาแดง
หน้าฝนมาเยือนทีไร ก็มักจะนำหลายๆโรคมาสู่คนเราและหนึ่งในโรคสำคัญที่ระบาดในฤดูฝน ก็คือ โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา

ไขมันในเลือดสูง
ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้นับเป็นโรคที่ทำให้ประชากรเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ

โรคเก๊าท์
โรคเกาท์สามารถรักษาให้หายได้หรือป้องกันไม่ให้เป็นอีกได้เกือบร้อยละร้อยแต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้

ตกขาว
ตกขาว (Leucorrheo) คือ สิ่งที่คัดหลั่งจากอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ไม่ว่าจะเป็นช่องคลอด ปากมดลูกหรือแม้กระทั่งจากตัวมดลูกเอง (สิ่งที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอดและสิ่งนั้นไม่ใช่เลือด)

แพคเกจและโปรโมชั่น
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งเกิดที่ปากมดลูก เกิดจากการที่เซลล์มีการเจริญเติบโตผิดปกติและมีความสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือส่วนอื่นของร่างกาย ในระยะแรกมักไม่มีอาการ

ตรวจสุขภาพประจำปี
สุขภาพดีไม่มีขาย Check-Up โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี... เพื่อสุขภาพดีในอนาคต..

วัคซีนสำหรับเด็ก
ปัจจุบันมีโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 10 โรค คือ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมัน และ ไข้สมองอักเสบเจอี

ไวรัสตับอักเสบ
ไวรัสตับอักเสบที่สำคัญ A,B และ C ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับออักเสบ B 2 ชนิดคือ A และ B

สาระสนเทศโรงพยาบาล
ปฏิทินกิจกรรม
คลีนิกเครือข่าย
อัตราค่าห้องพัก
รวมภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลในเครือ
วารสารโรงพยาบาล
ผลงานคุณภาพ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 150
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 87,549