|                 ติดต่อเรา
|                 แผนที่
 คลินิกเครือข่าย
บ้านป่าเดื่อคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
43/3 หมู่ 1 ถ.สายขัวมุง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม
280 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
คลินิกหมอวินัยศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทาง
632/1 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม


 โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-581600-4, Fax:053-581606-7,
แผนกฉุกเฉิน 053-581608 ลิขสิทธิ์© 2011. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Email: harihospital@hotmail.com