ชื่อ - นามสกุล : พญ ชุตินันท์ แสวงรัตน์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.51244
แผนก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา - สาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน รพ.ลำปาง
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ อัจฉมาพร สาลี
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.44241
แผนก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา - แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 39
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89048