ชื่อ - นามสกุล : พญ พรสวรรค์ หมั่นพินิจ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.39932
แผนก วิสัญญีแพทย์
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -17.00 น.
นอกเวลาราชการ
ชื่อ - นามสกุล : พญ อลิษา แก้วมูล
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.39996
แผนก วิสัญญีแพทย์
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
นอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 34
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89043