ชื่อ - นามสกุล : พญ อนงค์ ชัยวิสุทธิ์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.11549
แผนก กุมารแพทย์
ประวัติการศึกษา - กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม.
- อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - พฤหัสบดี 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.30 - 22.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ กฤติยาภรณ์ สิงห์คำ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.51208
แผนก กุมารแพทย์
ประวัติการศึกษา - กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ศิรินารถ วงศ์สมบูรณ์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.53506
แผนก กุมารแพทย์
ประวัติการศึกษา - กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ พุทธ 09.30 - 21.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ - เสาร์ 08.00 - 21.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 53
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 92201