ชื่อ - นามสกุล : ทพ พุทธพงศ์ วรรธนะจิตติกุล
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ท.5916
แผนก ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : ทพ วิชพงศ์ อิศรางพร
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ท.1323
แผนก ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา - วทบ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล
วันที่ออกตรวจ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
และ On Call (กรณีมี Case Consult)
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 29
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89038