ชื่อ - นามสกุล : นพ ณัฐพล สนธิชัย
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.29645
แผนก ออร์โธปิดิกส์
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เวชศาสตร์การกีฬา
วันที่ออกตรวจ -
ชื่อ - นามสกุล : นพ พลากร พัฒนศิษฏางกูล
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.42204
แผนก ออร์โธปิดิกส์
ประวัติการศึกษา ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสร์ 08.00 - 12.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 66
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 15349