ชื่อ - นามสกุล : พญ จิราภา หลิ่มโตประเสริฐ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.48692
แผนก เวชศาสตร์ครอบครัว
ประวัติการศึกษา เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ : 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ โสภณ นาวุฒิ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.10251
แผนก เวชศาสตร์ครอบครัว
ประวัติการศึกษา - สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- Master of Science, The Ohio State Uinversity, USA
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ เชริด แย้มรับบุญ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.20211
แผนก เวชศาสตร์ครอบครัว
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 39
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89048