ชื่อ - นามสกุล : พญ อัญชลี วิจิตราวิวัฒน์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.25103
แผนก สูติศาสตร์-นารีเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ : 12.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 39
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89048