ชื่อ - นามสกุล : นพ วัชระ สนธิชัย
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.09909
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.ราชวิถี
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ศิรามพุช จุลเจิม
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.59552
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ ธีริทธ์ สิทธิยศ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.63186
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ศศินี แก้วลา
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.40985
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ออกตรวจ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เสาร์ 08.00-12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ ศักดิธัช อัศวสุทรเนตร
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.59028
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 17.00-22.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 39
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89048