ชื่อ - นามสกุล : นพ วัชระ สนธิชัย
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.09909
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.ราชวิถี
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ พงศ์พันธ์ ศิรินภาพันธ์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.49913
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ วันเฉลิม พวงศรี
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.59020
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ศิรามพุช จุลเจิม
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.59552
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ปรีชญา ฟองเมฆ
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.61795
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 54340