ชื่อ - นามสกุล : พญ ขวัญชนก คุณนะลา
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.44073
แผนก แพทย์รังสีวิทยา
ประวัติการศึกษา - รังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 139
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 64301