ชื่อ - นามสกุล : นพ วัชระ สนธิชัย
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.09909
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.ราชวิถี
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ ณัฐพล สนธิชัย
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.29645
แผนก ออร์โธปิดิกส์
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เวชศาสตร์การกีฬา
วันที่ออกตรวจ -
ชื่อ - นามสกุล : นพ จิระ ธนะจักร
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.23303
แผนก โสต ศอ นาสิก
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ อนงค์ ชัยวิสุทธิ์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.11549
แผนก กุมารแพทย์
ประวัติการศึกษา - กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม.
- อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - พฤหัสบดี 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.30 - 22.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ชุตินันท์ แสวงรัตน์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.51244
แผนก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา - สาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน รพ.ลำปาง
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 34
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89043