ชื่อ - นามสกุล : ทพ วิชพงศ์ อิศรางพร
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ท.1323
แผนก ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา - วทบ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล
วันที่ออกตรวจ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
และ On Call (กรณีมี Case Consult)
ชื่อ - นามสกุล : นพ ศิริวัฒน์ บุญอาสา
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.44204
แผนก ออร์โธปิดิกส์
ประวัติการศึกษา - สาขาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เสาร์ 08.00-12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ ศศินี แก้วลา
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.40985
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ออกตรวจ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เสาร์ 08.00-12.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : พญ อัจฉมาพร สาลี
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.44241
แผนก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา - แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
ชื่อ - นามสกุล : นพ ศักดิธัช อัศวสุทรเนตร
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.59028
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 17.00-22.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 34
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89043