ชื่อ - นามสกุล : พญ ศิรินารถ วงศ์สมบูรณ์
เลขใบประกอบ
วิชาชีพ
ว.53506
แผนก กุมารแพทย์
ประวัติการศึกษา - กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ออกตรวจ พุทธ 09.30 - 21.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ - เสาร์ 08.00 - 21.00 น.
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 27
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89036