โรค มือ เท้า ปาก
11-12-2019 11:34:20
การป้องกัน

เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถพบได้ใน น้ำลาย, น้ำมูก ของผู้ป่วยที่มีอาการหวัด และอุจจาระ (โดยเฉพาะในรายที่มีอาการ ท้องเสีย) จึงทำให้สามารถแพร่กระจาย ทั้ง โดยทางการหายใจ  (Respiratory route) และทางปาก    (Feco-oral route)ให้แก่คนรอบข้างที่มาสัมผัสได้ และ ผู้ใหญ่เองก็สามารถเป็นพาหะ ช่วยแพร่เชื้อนี้ ได้แม้ว่าจะไม่ได้มีอาการป่วยชัดเจนเหมือนใน เด็ก  จึงควรหมั่นล้างมือให้สะอาด และ หลีกเลี่ยงการอยู่ในคนหมู่มาก รวมทั้งการ รักษาสุขอนามัยในการทานอาหาร เช่น การ ใช้ช้อนกลาง การไม่ใช้ภาชนะอื่นๆร่วมกัน เป็นต้น  ในรายที่มีอาการป่วย ควรจะพักผ่อน อยู่ที่บ้านไม่ส่งไปโรงเรียน หรือให้ไปสวนสนุก ที่จะเป็นการแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นได้โดยง่าย จนกว่าอาการต่างๆจะหายเป็นปกติ ซึ่งมักจะ เป็นเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์  

สาเหตุ 

ที่จริงแล้วเชื้อที่ท าให้เกิดโรค มือ เท้า ปากนั้น เป็นเชื้อไวรัสที่มีการระบาดทำ ให้เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ลงมา (ส่วนใหญ่ จะเป็นวัยเตรียมอนุบาลหรืออนุบาล) มี อาการเจ็บป่วยเป็นแผลในปากและมีผื่นขึ้น ตามฝ่ามือและฝ่าเท้า ซึ่งมักจะพบมากใน หน้าหนาว หรือช่วงที่มีอากาศเย็น ใน เมืองไทยก็มีเชื้อนี้ และทำให้เด็กป่วยกัน ประปราย โรค มือ เท้า ปาก เกิดจาการติดเชื้อ ไวรัสที่ชื่อว่า Coxsackievirus โดยต้อง ประกอบด้วยผื่นที่ มือ เท้าและที่ปาก เริ่มต้นเป็นที่ปาก เหงือก เพดาน ลิ้น และ ลามมาที่มือ เท้า บริเวณที่พันผ้าอ้อมเช่น ก้น ผื่นจะเป็นตุ่มน้ าใสมีแผลไม่มากอายุที่ เริ่มเป็นคือ 2 สัปดาห์จนถึง 3 ปีผื่นจะ หายใน 5-7 วัน 

อาการ

- ไข้ 

- เจ็บคอ 

- มีตุ่มที่คอ ปาก เหงือก ลิ้นโดยมาก เป็นตุ่มน้ำมากกว่าเป็นแผล 

- ปวดศีรษะ 

- ผื่นเป็นมากที่มือ รองลงมาพบที่เท้าที่ ก้นก็พอพบได้ 

- เบื่ออาหาร 

- เด็กจะหงุดหงิด  

 การรักษา

ในปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ และยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันการติดเชื้อนี้ การรักษาที่ให้ก็ได้แก่การรักษาตามอาการของ ผู้ป่วย ในรายที่มีปัญหาแทรกซ้อนก็จะเข้า ดูแลรักษาใน หอผู้ป่วยวิกฤต (ไอ ซี ยู) แต่ ถึงกระนั้นในรายที่มีอาการมากก็ยังมีอัตรา ตายที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเกิดการทำลาย ของสมองบางส่วนที่สำคัญ เช่น ก้านสมอง (brainstem) ซึ่งมีศูนย์ควบคุมการหายใจ ศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจ ฯลฯ หรือมี การทำลายกล้ามเนื้อหัวใจมากทำให้เกิดหัวใจ วาย และเสียชีวิตอย่างค่อนข้างฉับพลัน 


 
 
 
 

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 54340