โรคตาแดง
11-12-2019 11:42:20
โรคตาแดง หน้าฝนมาเยือนทีไร ก็มักจะนำหลาย ๆ โรคมาสู่คนเรา และหนึ่งในโรคส าคัญที่มักระบาดใน ฤดูฝน ก็คือ โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ ในน้ำาสกปรกกระเด็นเข้าตา และติดต่อแพร่ระบาด ผ่านกันได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก

การติดต่อ
โรคตาแดง สามารถติดต่อได้ง่าย ๆ โดย 1. การคลุกคลีใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคตา แดง เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการติดต่อ  2. ใช้เสื้อผ้า หรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 3. ฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา 4. แมงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 5. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะ มือและใบหน้า

อาการ

1. คันตา เป็นอาการสำคัญที่เกิดจากภูมิแพ้ อาจจะคัน มากหรือคันน้อย 

2. ขี้ตา ลักษณะของขี้ตาจะบอกสาเหตุของโรคตาแดง  ขี้ตาใสเหมือนน้ำาตามักเกิดจากไวรัส หรือโรคภูมิแพ้  ขี้ตาเป็นเมือกขาวมักจะเกิดจากภูมิแพ้หรือตาแห้ง  ขี้ตาเป็นหนองมักจะร่วมกับมีสะเก็ดปิดตาตอนเช้า ทำให้เปิดตาลำาบากมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

3. ตาแดงเปน็ข้างหนึ่งหรอืสองข้าง  เป็นพร้อมกันสองข้างโดยมากมักจะเกิดจากภูมิแพ้ เป็นข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยเป็นสองข้าง เกิดจากการ ติดเชื้อเช่นแบคทีเรียไวรัส หรือ Chlamydia  ผู้ที่มีโรคตาแดงข้างเดียวแบบเรื้อรัง ชนิดนี้ต้องส่ง ปรึกษาแพทย์

4. อาการปวดตาหรือมองแสงจ้าไม่ได้ มักจะเกิดจากโรค ชนิดอื่น เช่น ต้อหิน ม่านตาอักเสบ เป็นต้น ดังนั้น หากมีตาแดงร่วมกับปวดตา หรือมองแสงไม่ได้ต้องรีบ พบแพทย์

5. ตามัว แม้ว่ากระพริบตาแล้วก็ยังมัวอยู่ โรคตาแดง มักจะเห็นปกติหากมีอาการตามัวร่วมกับตาแดงต้อง ปรึกษาแพทย์
 

การดูแลรักษา
          เนื่องจาก โรคตาแดงเกิดจากเชื้อไวรัส จึงยังไม่มี การรักษาโดยเฉพาะ ยาต้านเชื้อไวรัสต่างๆ ที่มีขณะนี้ ใช้ไม่ได้ผลกับเชื้อไวรัสที่ทาให้เกิดโรคนี้ ส่วนใหญ่แพทย์ จะรักษาโดย  การใช้ยาปฏิชีวนะหยอดตา และป้ายตา เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมักจะเกิดตามมา  ถ้ามีอาการเจ็บตา ให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล  ถ้ามีอาการเคืองตา แพทย์จะแนะนำให้ใส่แว่น กันแดด ไม่ควรปิดตา และไม่จำเป็นต้องล้างตา นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ และพักการใช้สายตา ระยะเวลาการรักษานาน ประมาณ 2 สัปดาห์

ข้อแนะนำาสำาหรับผู้ป่วยโรคตาแดง
 1. หากเป็น โรคตาแดง แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้ป่วย ควรหยุดเรียน หรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้าน อย่างน้อย 3 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้ โรคตาแดง ลุกลามหรือติดต่อสู่คนอื่น

2. หากใช้กระดาษ หรือสำลีเช็ดขี้ตา เช็ดหน้าแล้ว ควรทิ้งในถังขยะที่มิดชิด

3. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดขี้ตา เพราะผ้าเช็ดหน้าจะ เก็บสะสมเชื้อไว้และติดต่อไปยังผู้อื่นได้

4. ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองแสง

5. ไม่ควรใช้ผ้าปิดตา เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ  มากขึ้น

6. งดใส่คอนแทกเลนส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ

7. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ และพักการใช้สายตา

8. หมั่นรักษาความสะอาด และต้องล้างมือให้สะอาด ทุกครั้งที่จับบริเวณใบหน้าและตา เนื่องจาก โรค ตาแดง จะติดต่อโดยการสัมผัสมากที่สุด การล้าง มือจะช่วยตัดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างดี

การป้องกัน

1. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ

2. ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย

3. ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตา ด้วยน้ำสะอาดทันที

4. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา

5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ

6. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ปลอก หมอน เพื่อป้องกันการกระจายของโรค

7.  หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะ เกาหน้าตา
 
  
 
 

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 3
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 54339