ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
31-1-2020 11:29:40
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
พบได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนมากพบผู้ป่วยในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว

• สาเหตุ

  - เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza virus) ที่อยู่ในน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วย

• อาการ

   - ไข้สูง

   - ปวดศีรษะ

   - ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

   - คลื่นไส้ อาเจียน ท้องว่าง

• การติดต่อ

    - จากการไอ หรือจามรดกันหรือหายใจเอาผอยละอองน้ำลายของผู้ป่วยเข้าไป

    - จากการสัมผัสทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ  

• การป้องกัน

     - ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

     - หลักเหลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิตกับผู้ป่วย

     - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

     - ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

     - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

     - หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด

     - หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่

     - เมื่อป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้า/กระดาษทิชชู้ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอจาม

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี

     - บุคลากร

     - เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

     - หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป

     - ผู้ป่วยเรื้อรัง

     - ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

     - ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

     - ผู้มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 kg/m2

     

 

 

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 36
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89045