สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโควิด-19 “
19-8-2020 4:22:19
สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโควิด-19 “

ทุกครั้ง เมื่อไปแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

 

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 67
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 92215