Username หรือ Password ผิดพลาด...
บันทึกข้อมูลสำเร็จ...
ข่าวสารทั่วไป

ดูทั้งหมด

ทำบุญรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร,มอบทุนบุตรพนักงาน ประจำปี 2562
ปฐมนิเทศพยาบาล 3-4-62
เข้ารับรางวัลสตรีบริหารดีเด่น 2561
ประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ปี 2561
อบรมบริหารความเสี่ยง 2561
ทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ความรู้เพื่อสุขภาพ
ดูทั้งหมด
โรคตาแดง
โรคตาแดง หน้าฝนมาเยือนทีไร ก็มักจะนำหลาย ๆ โรคมาสู่คนเรา และหนึ่งในโรคสำคัญที่มักระบาดใน ฤดูฝน ก็คือ โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา และติดต่อแพร่ระบาด ผ่านกันได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก

ไวรัสตับอักเสบบี
ตับอักเสบ คือ โรคของตับที่มีความผิดปกติ ทำให้เซลล์ตับบางส่วนได้รับอันตรายและถูกทำลายไป โรคตับอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส การรับประทานยาที่มีผลต่อตับ หรือ การดื่มสุรา เป็นต้น

โรค มือ เท้า ปาก
เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถพบได้ใน น้ำลาย, น้ำมูก ของผู้ป่วยที่มีอาการหวัด และอุจจาระ (โดยเฉพาะในรายที่มีอาการ ท้องเสีย) จึงท าให้สามารถแพร่กระจาย ทั้ง โดยทางการหายใจ (Respiratory route) และทางปาก (Feco-oral route)ให้แก่คนรอบข้างที่มาสัมผัสได้ และ ผู้ใหญ่เองก็สามารถเป็นพาหะ ช่วยแพร่เชื้อนี้ ได้แม้ว่าจะไม่ได้มีอาการป่วยชัดเจนเหมือนใน เด็ก

โรคในฤดูหนาว
ฤดูหนาวมาถึงแล้ว คนทั่วไปมีโอกาสเสี่ยงจากความหนาวเย็น ที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อได้ ดังนั้น จึงควรได้รับรู้ เพื่อการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า โรคในฤดูหนาว ซึ่งจะมีผู้ป่วยจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อในกลุ่มไวรัส ได้แก่ โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สุกใส ส่วนโรคที่พบรองลงมา ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ซึ่งแต่ละโรคมีจำนวนผู้ป่วยในตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2549

แพคเกจและโปรโมชั่น
ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าสุขภาพตนเองเป็นอย่างไรบ้างเพื่อการดูแลเอาใจใส่สุขภาพป้องกันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ในอนาคต และเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ

ข่าวดี!!! ตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)
ผู้ประกันตนของ ทุกสถานพยาบาล ได้รับสิทธิ "ตรวจสุขภาพ" ตามโครงการ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลหริภุญชัยฯ

สิทธิทำฟันประกันสังคม
โรงพยาบาลหริภุญชัยฯ ร่วมโครงการสิทธิทำฟันประกันสัวคม ขูด/อุด/ถอน/ ในวงเงิน 900/ปี (โดยไม่ต้องสำรองจ่าย)

ประกาศจากโรงพยาบาล
ทำทุกอย่างด้วย สติ สมาธิ และปัญญา จึงเกิดมรรคผลที่ดี
ร พ.หริภุญชัย ราม 8 ชั้น 180 เตียง เจาะเสาเข็มแล้ว จะสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการต้นปี 2564
การนวดหัวใจเพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิตต้องทำให้ได้ประสิทธิภาพ มากกว่า 70 / 70 หัวใจจึงจะกลับมาเต้นอีกได้
ฝึกคิดบวกด้วยการนวดขมับ คิดดีด้วยการดึงหู คลายเครียดด้วยการนวดหลังกกหู
เจาะเสาเข็มต้นแรกเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของ ร พ.หริภุญชัย ราม ตึก 8 ชั้น 180 เตียง
พยาบาลใหม่จากวิทยาลัยเชียงราย 33 คนมาเริ่มทำงานที่ ร พ.หริภุญชัยฯ วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อรองรับ ร พ.หริภุญชัย ราม ตึกใหม่ 8 ชั้น 180 เตียง
ร พ.หริภุญชัยฯร่วมพิธีประดับเข็มให้พยาบาลที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย
ร พ.หริภุญชัยฯเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ฝันจะเป็นหมอ เภสัช พยาบาล นักเทคนิคและสายวิชาชีพอื่นมาหาประสบการณ์ใช้ประกอบในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
>>>ดูทั้งหมดทั้งหมด<<<
ภาพกิจกรรม
สาระสนเทศโรงพยาบาล
ปฏิทินกิจกรรม
คลีนิกเครือข่าย
อัตราค่าห้องพัก
รวมภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลในเครือ
วารสารโรงพยาบาล
ผลงานคุณภาพ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 108
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 8103