Username หรือ Password ผิดพลาด...
บันทึกข้อมูลสำเร็จ...
ข่าวสารทั่วไป

ดูทั้งหมด

รพ.หริภุญชัยฯ จัดอบรมเพื่อเป็นพยาบาลมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ประสบผลสำเร็จในการเปิดบริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชน ของ รพ.หริภุญชัย ฯ
รพ.หริภุญชัยฯได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ 10 ปี
ตรวจอาคาร 8 ชั้นเพื่ออนุญาตเป็น รพ.หริภุญชัย
ปีใหม่ หริภุญชัยฯ Online 2564
ช่วยกัน Scan ไทยชนะ รู้ที่ และ จังหวัดแดง เพิ่มหมอชนะ รู้เสี่ยงของตัวเองและบุคคลรอบๆตัว
CSR หริภุญชัยเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

พวกเราจิตอาสา...ทำดีด้วยหัวใจ
CSR สู่ชุมชนด้วยการแบ่งปัน
CSR ร.รบ้านป่าเส้า
ข้อมูล COVID-19

ดูทั้งหมด

ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR
กดลิฟท์ด้วยศอกลดการติดเชื้อ CoVID-19
มาตราการสาธารณสุข ป้องกัน Covid-19
ไทยสุดเจ๋ง!! ได้อัน2 ประเทศที่มีการฟื้นฟูจากโควิด
4 ข้อต้องรู้ป้องกัน ไวรัสโควิด-19
ลดโรคติดต่อด้วยการลดการติดต่อ
ความรู้เพื่อสุขภาพ
ดูทั้งหมด
สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโควิด-19 “
ทุกครั้ง เมื่อไปแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) พบได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนมากพบผู้ป่วยในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว

มะเร็งปอด
มะเร็งปอด มะเร็งปอด หมายถึง อุบัติการณ์ที่เซลล์ของเนื้อปอดมีการแบ่งตัวที่มากเกินปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ และมีการเจริญเติบโตลุกลามรวมกันกันเป็นเนื้องอก และยังแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบได้มากในประเทศไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย อันดับ 4 ในเพศหญิง ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยากเพราะอาการจะไม่ปรากฏ คนที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่โรคลุกลามแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าระยะใดก็มีหนทางในการดูแลรักษา และส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวหรือดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

ไส้ติ่งอักเสบ
ไส้ติ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่ยื่นออกจากลำไส้ส่วนใหญ่ส่วนต้น มีลักษณะเป็นถุงคล้ายนิ้วมืออยู่ส่วนล่างข้างขวาของช่องท้อง ไม่จำเป็นต่อร่างกายมีแต่ก่อโรค ไส้ติ่งอักเสบ มีสาเหตุมาจากการอุดตันภายในรูของ ไส้ติ่ง เช่น มีเศษอุจจาระตกลงไปอุดทำให้มีการติดเชื้อแล้วเกิดการอักเสบขึ้น

แพคเกจและโปรโมชั่น
ดูทั้งหมด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ป้องกัน ลดเสี่ยง เสี่ยงภาวะแทรกซ้อน วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดการเจ็บป่วย แทรกซ้อน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าสุขภาพตนเองเป็นอย่างไรบ้างเพื่อการดูแลเอาใจใส่สุขภาพป้องกันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ในอนาคต และเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ

ข่าวดี!!! ตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)
ผู้ประกันตนของ ทุกสถานพยาบาล ได้รับสิทธิ "ตรวจสุขภาพ" ตามโครงการ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลหริภุญชัยฯ

ประกาศจากโรงพยาบาล
ประกาศการทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี 2558
ในเดือนเมษายน 2563 แผนกผู้ป่วยนอก ปิดทำการเวลา 20:00น. ตามมติ พรก.ฉุกเฉิน ขออภัยในความไม่สะดวก
ทำทุกอย่างด้วย สติ สมาธิ และปัญญา จึงเกิดมรรคผลที่ดี
ร พ.หริภุญชัย ราม 8 ชั้น 180 เตียง เจาะเสาเข็มแล้ว จะสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการต้นปี 2564
การนวดหัวใจเพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิตต้องทำให้ได้ประสิทธิภาพ มากกว่า 70 / 70 หัวใจจึงจะกลับมาเต้นอีกได้
ฝึกคิดบวกด้วยการนวดขมับ คิดดีด้วยการดึงหู คลายเครียดด้วยการนวดหลังกกหู
เจาะเสาเข็มต้นแรกเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของ ร พ.หริภุญชัย ราม ตึก 8 ชั้น 180 เตียง
พยาบาลใหม่จากวิทยาลัยเชียงราย 33 คนมาเริ่มทำงานที่ ร พ.หริภุญชัยฯ วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อรองรับ ร พ.หริภุญชัย ราม ตึกใหม่ 8 ชั้น 180 เตียง
>>>ดูทั้งหมดทั้งหมด<<<
ภาพกิจกรรม
สาระสนเทศโรงพยาบาล
ปฏิทินกิจกรรม
คลีนิกเครือข่าย
อัตราค่าห้องพัก
รวมภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลในเครือ
วารสารโรงพยาบาล
ผลงานคุณภาพ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 65
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 92213