Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

|                 ติดต่อเรา
|                 แผนที่
 

ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการ ในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตน ได้เลือกใช้สิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชา ชนและบัตรรับรองสิทธิการรัก ษาพยาบาล (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 สามารถใช้เพียงบัตรประชาชน
ใบเดียวเท่านั้น) ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ค่ะ  

 

 

 

 

 

 
 

 


 


 

 

 

 


โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-581600-4, Fax:053-581606-7,
แผนกฉุกเฉิน 053-581608 ลิขสิทธิ์© 2011. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Email: harihospital@hotmail.com

 

 
=