ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
1 01-01-2562 พนักงานประกันสุขาภาพ 2 ปวส.ขึ้นไป

เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี   (สามารถทำงานเป็นกะได้)
1. เช็ค/ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการให้อย่างถูกต้อง
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก
3. และอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

2 01-01-2562 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล (PA) ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 ปี /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ

3 01-01-2562 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล (NA) ทันตแพทย์ , การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน

เพศไม่จำกัด อายุ18-35 ปี 
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

4 01-07-2562 พนักงานParamedic 3 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (PARAM

คุณสมบัติ    :  อายุไม่เกิน 35 ปี *มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์* 
ลักษณะงาน :  - ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน
                     - เป็นผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
                     - ออกกู้ชีพกับรถ Ambulance
                     - สามารถเข้าเวรได้ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี

5 28-09-2561 พนักงานจ่ายอาหาร 2 ม.3 ขึ้นไป

เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สถานภาพ : ไม่จำกัด
*ลักษณะงาน*
-รับ/ส่ง อาหารผู้ป่วยในตามการควบคุมของนักโภชนากร
- ช่วยงานในครัว
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*สวัสดิการ*
-เงินเดือน / OT /โบนัส/อื่นๆ
-ประกันสังคม 
-ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

6 12-01-2561 นักรังสีเทคนิคการแพทย์ 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : อายุ 21 ปีขึ้นไป
          - ผ่านการอบรมเฉพาะทางของเอกซเรย์ (ถ้ามี)
          - มีใบประกอบวิชาชีพของรังสีเทคนิค
          - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         

ลักษณะงาน  - การตรวจทางรังสีทั่วไป โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์
                   - บันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ใช้บริการ 
                   - ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ในการให้ปริมาณ รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ และอื่นๆ

สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี
                    

7 09-03-2561 พยาบาล ไม่จำกัด ปรีญญาตรี สาขา พยาบาลศาตร์

สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 14-09-2561 แพทย์ สูตินารีเวชกรรม 1 ป.ตรีแพทย์ศาสตร์(เฉพาะทางสูติ-นารีเวชกรรม)

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

9 14-09-2661 แพทย์อายุรกรรม 1 ป.ตรี แพทย์ศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

10 05-09-2561 นักเทคนิคการแพทย์ 1 บัญฑิต สาขานักเทคนิคการแพทย์

-วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 150
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 87,549