ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
1 01-01-2562 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์ , การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน - 1 ปี *หากมีประสบกา

เพศไม่จำกัด อายุ18-35 ปี 
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

2 01-01-2562 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี และ หลักสูตร 6 เดือน

เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 ปี /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ

3 19-04-2562 พนักงานประกันสุขาภาพ 2 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี (บริหารธุรกิจ, และอื่นๆที่เกี่ยว

เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี   (สามารถทำงานเป็นกะได้)
1. เช็ค/ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการให้อย่างถูกต้อง
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก
3. และอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

4 19-04-2562 พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี (บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ และอื

คุณสมบัติ : เพศ หญิง  , อายุไม่เกิน  35 ปี
ลักษณะงาน :  1.ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาผู้ใช้บริการ 2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 3.ประสานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 4. และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : เงินเดือน / OT /โบนัส , สิทธิ์ประกันสังคม , ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง , ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

5 01-01-2562 นักรังสีเทคนิคการแพทย์ 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : อายุ 21 ปีขึ้นไป
          - ผ่านการอบรมเฉพาะทางของเอกซเรย์ (ถ้ามี)
          - มีใบประกอบวิชาชีพของรังสีเทคนิค
          - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         

ลักษณะงาน  - การตรวจทางรังสีทั่วไป โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์
                   - บันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ใช้บริการ 
                   - ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ในการให้ปริมาณ รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ และอื่นๆ

สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี
                    

6 01-01-2562 พนักงานจ่ายอาหาร 2 ม.3 ขึ้นไป

เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สถานภาพ : ไม่จำกัด
*ลักษณะงาน*
-รับ/ส่ง อาหารผู้ป่วยในตามการควบคุมของนักโภชนากร
- ช่วยงานในครัว
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*สวัสดิการ*
-เงินเดือน / OT /โบนัส/อื่นๆ
-ประกันสังคม 
-ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

7 01-01-2562 แพทย์ สูตินารีเวชกรรม 1 ป.ตรีแพทย์ศาสตร์(เฉพาะทางสูติ-นารีเวชกรรม)

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

8 01-01-2562 แพทย์อายุรกรรม 1 ป.ตรี แพทย์ศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

9 03-01-2562 พยาบาล ไม่จำกัด ปรีญญาตรี สาขา พยาบาลศาตร์

สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 01-02-2562 พนักงานหน่วยจ่ายกลาง 1 ม. 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติ*
เพศ : ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป 
*ลักษณะงาน* 

การล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์  ,การจัดเตรียมหีบห่อ ,การทำลายเชื้อการทำให้ปราศจากเชื้อ

,การรับเครื่องมือที่ใช้แล้วและส่งเครื่องมือปลอดเชื้อให้กับหน่วยงาน ,การจัดเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ
*สวัสดิการ*

1. เงินเดือน /OT 2. สิทธิ์ประกันสังคม 3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน 5. โบนัสประจำปี

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
ผู้เข้าชมวันนี้ : 7
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1148