ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
1 01-12-2563 พนักงานธุรการ 1 ปวส.-ป.ตรี (สาขาเลขานุการ ,การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ : 1. เพศ : ไม่จำกัด (2.) อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (3.)สถานะ : ไม่จำกัด
ลักษณะงาน : 1. ลงทะเบียนควบคุมสมุดรับเข้า - ออก ของเอกสาร (2.) ตรวจทานและเสนอแฟ้มของผู้บริหาร และส่งต่อไปยังแผนกอื่นๆตามคำสั่งการ (3.)สำเนา และจัดเก็บเอกสารตามระบบ (4.)และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1. เงินเดือน+OT (2.) สิทธิ์ประกันสังคม (3.)ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง (4.)ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

2 01-01-2563 พนักงานจ่ายอาหาร 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

คุณสมบัติ: 1.เพศ ชาย  2.อายุไม่เกิน 35 ปี 3. สถานภาพ ไม่จำกัด 4.พ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงาน : 1.จ่ายอาหาร/เสิร์ฟอาหารให้กับผู้ใช้บริการตามจุดต่างๆภายในโรงพยาบาล 2.เตรียมอาหาร และอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำความสะอาดและอุปกรณ์เครื่องครัวให้พร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ :  1.สิทธิ์ประกันสังคม 2.ส่วนลดค่ารัดษาพยาบาลญาติสายตรง 3.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน

3 01-01-2563 พนักงานช่าง/อาคารสถานที่ 2 ปสว.ขึ้นไป - ป.ตรี (สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆท

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ไม่เกิน 35 ปี *มีใบประกาศหลักสูตรไฟฟ้าในอาคาร(ใบเซอร์ไฟฟ้า)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ดูแลรับผิดชอบในงานซ่อม/บำรุงรักษาต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น งานไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ ฯลฯ
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน และสามารถเข้าขึ้นเวรได้

-และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในงาน
สวัสดิการ
1.เงินเดือน / TO /โบนัส 2.สิทธิ์ประกันสังคม 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน

4 01-01-2563 นักรังสีเทคนิคการแพทย์ 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : อายุ 21 ปีขึ้นไป
          - ผ่านการอบรมเฉพาะทางของเอกซเรย์ (ถ้ามี)
          - มีใบประกอบวิชาชีพของรังสีเทคนิค
          - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         

ลักษณะงาน  - การตรวจทางรังสีทั่วไป โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์
                   - บันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ใช้บริการ 
                   - ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ในการให้ปริมาณ รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ และอื่นๆ

สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี
                    

5 01-01-2563 แพทย์ สูตินารีเวชกรรม 1 ป.ตรีแพทย์ศาสตร์(เฉพาะทางสูติ-นารีเวชกรรม)

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

6 01-01-2563 แพทย์อายุรกรรม 1 ป.ตรี แพทย์ศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

7 01-01-2563 พนักงานศุนย์ประกันสุขภาพ 2 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี (บริหารธุรกิจ, และอื่นๆที่เกี่ยว

เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี   (สามารถทำงานเป็นกะได้)
1. เช็ค/ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการให้อย่างถูกต้อง
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก
3. และอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

8 03-01-2563 พยาบาล ไม่จำกัด ปรีญญาตรี สาขา พยาบาลศาตร์

สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 01-01-2563 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์ , การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน - 1 ปี *หากมีประสบกา

เพศไม่จำกัด อายุ18-35 ปี 
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

10 01-06-2563 พนักงานอาคารสถานที่/ความปลอดภัย 1 ปวส.-ป.ตรี (สาขาช่างไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ : 1.) เพศ ชาย  (2.) อายุไม่เกิน 35 ปี (3.)สถานภาพสมรส ไม่จำกัด (4.)ต้องพ้นภาระทางทหาร
ลักษณะงาน : 1.)ดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล 2.)ดูแลความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1.)เงินเดือน/OT/โบนัส (2.)สิทธิ์ประกันสังคม (3.)ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง (4.)ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 68
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 15351