ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
1 19-04-2562 พนักงานศุนย์ประกันสุขภาพ 2 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี (บริหารธุรกิจ, และอื่นๆที่เกี่ยว

เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี   (สามารถทำงานเป็นกะได้)
1. เช็ค/ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการให้อย่างถูกต้อง
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก
3. และอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

2 06-02-2562 พนักงานเวรเปล 1 ม. 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ : เพศชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี ได้รับการเกณ์ทหารแล้ว
ลักษณะงาน :  1.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้บริการ  
2.รับผู้ใช้บริการตามจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมายงานตามที่ร้องของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 3.รับ-ส้ง-ผู้ใช้บริการด้วยรถนั่ง,รถนอนด้วยความความปลอดภัยและความสุภาพเรียบร้อย 4.ให้บริการในส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ :  1.เงินเดือน / OT /โบนัสประจำปี  2.สิทธิ์ประกันสังคม 3.ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 

3 06-07-2562 พนักงานแม่บ้าน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง  2.อายุไม่เกิน 40 ปี 3.ไม่มีโรคประจำตัว 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดูแล/รับผิดชอบทางด้านความสะอาดตามจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2. สามารถขึ้นเวรได้ 3. มีความขยัน,อดทน และซื่อสัตย์

สวัสดิการ
1.เงินเดือน / OT / โบนัส  2.สิทธิ์ประกันสังคม 3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

4 29-05-2562 พนักงานช่าง/อาคารสถานที่ 2 ปสว.ขึ้นไป - ป.ตรี (สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆท

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ไม่เกิน 35 ปี *มีใบประกาศหลักสูตรไฟฟ้าในอาคาร(ใบเซอร์ไฟฟ้า)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ดูแลรับผิดชอบในงานซ่อม/บำรุงรักษาต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น งานไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ ฯลฯ
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน และสามารถเข้าขึ้นเวรได้

-และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในงาน
สวัสดิการ
1.เงินเดือน / TO /โบนัส 2.สิทธิ์ประกันสังคม 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน

5 01-01-2562 พนักงานจ่ายอาหาร 1 ม.3 ขึ้นไป

เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สถานภาพ : ไม่จำกัด
*ลักษณะงาน*
-รับ/ส่ง อาหารผู้ป่วยในตามการควบคุมของนักโภชนากร
- ช่วยงานในครัว
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*สวัสดิการ*
-เงินเดือน / OT /โบนัส/อื่นๆ
-ประกันสังคม 
-ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

6 01-01-2562 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์ , การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน - 1 ปี *หากมีประสบกา

เพศไม่จำกัด อายุ18-35 ปี 
1. เงินเดือน / OT
2. สิทธิ์ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
5. โบนัสประจำปี

7 01-01-2562 พนักงานผูู้ช่วยพยาบาล ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี และ หลักสูตร 6 เดือน

เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 ปี /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ

8 01-01-2562 นักรังสีเทคนิคการแพทย์ 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : อายุ 21 ปีขึ้นไป
          - ผ่านการอบรมเฉพาะทางของเอกซเรย์ (ถ้ามี)
          - มีใบประกอบวิชาชีพของรังสีเทคนิค
          - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         

ลักษณะงาน  - การตรวจทางรังสีทั่วไป โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์
                   - บันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ใช้บริการ 
                   - ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ในการให้ปริมาณ รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ และอื่นๆ

สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี
                    

9 01-01-2562 แพทย์ สูตินารีเวชกรรม 1 ป.ตรีแพทย์ศาสตร์(เฉพาะทางสูติ-นารีเวชกรรม)

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

10 01-01-2562 แพทย์อายุรกรรม 1 ป.ตรี แพทย์ศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
ผู้เข้าชมวันนี้ : 1
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2616