ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
11 01-06-2563 พนักงานอาคารสถานที่/ความปลอดภัย 1 ปวส.-ป.ตรี (สาขาช่างไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติ : 1.) เพศ ชาย  (2.) อายุไม่เกิน 35 ปี (3.)สถานภาพสมรส ไม่จำกัด (4.)ต้องพ้นภาระทางทหาร
ลักษณะงาน : 1.)ดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล 2.)ดูแลความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1.)เงินเดือน/OT/โบนัส (2.)สิทธิ์ประกันสังคม (3.)ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง (4.)ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 13
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 48623