ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ที่ วันที่ประกาศ ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียด วันที่ปิดรับ
1 01-01-2562 นักรังสีเทคนิคการแพทย์ 1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ : อายุ 21 ปีขึ้นไป
          - ผ่านการอบรมเฉพาะทางของเอกซเรย์ (ถ้ามี)
          - มีใบประกอบวิชาชีพของรังสีเทคนิค
          - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         

ลักษณะงาน  - การตรวจทางรังสีทั่วไป โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์
                   - บันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ใช้บริการ 
                   - ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ในการให้ปริมาณ รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ และอื่นๆ

สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี
                    

2 01-01-2562 พนักงานจ่ายอาหาร 2 ม.3 ขึ้นไป

เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สถานภาพ : ไม่จำกัด
*ลักษณะงาน*
-รับ/ส่ง อาหารผู้ป่วยในตามการควบคุมของนักโภชนากร
- ช่วยงานในครัว
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*สวัสดิการ*
-เงินเดือน / OT /โบนัส/อื่นๆ
-ประกันสังคม 
-ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

3 01-01-2562 แพทย์ สูตินารีเวชกรรม 1 ป.ตรีแพทย์ศาสตร์(เฉพาะทางสูติ-นารีเวชกรรม)

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

4 01-01-2562 แพทย์อายุรกรรม 1 ป.ตรี แพทย์ศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร

การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่แผนกทรัยพากรมนุษย์)

5 03-01-2562 พยาบาล ไม่จำกัด ปรีญญาตรี สาขา พยาบาลศาตร์

สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 03-08-2562 พนักงานบัญชี 1 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี ( การบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อ

ลักษณะงาน
1. การบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 2. ตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งติดตาม และปิดงบประจำเดือน
3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

คุณสมบัติ
เพศไม่จำกัด สถานไม่จำกัด  อายุ21-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน 08.00-17.45 น.(จันทร์-ศุกร์)
สวัสดิการ
1.เงินเดือน/โอที 2.โบนัสประจำปี 3.ประกันสังคม 4. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 5.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน

7 01-02-2562 พนักงานหน่วยจ่ายกลาง 1 ม. 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติ*
เพศ : ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป 
*ลักษณะงาน* 

การล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์  ,การจัดเตรียมหีบห่อ ,การทำลายเชื้อการทำให้ปราศจากเชื้อ

,การรับเครื่องมือที่ใช้แล้วและส่งเครื่องมือปลอดเชื้อให้กับหน่วยงาน ,การจัดเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ
*สวัสดิการ*

1. เงินเดือน /OT 2. สิทธิ์ประกันสังคม 3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน 5. โบนัสประจำปี

8 02-08-2562 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ผู้ช่วยเภสัชกร หรือ ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 6 เดือน

คุณสมบัติ : เพศ ไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี มีความกระตือรือร้น มนุษย์สมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่ตามเวรที่หน่วยงานจัดได้
ลักณณะงาน : 1.จัดเตรียม/จัดเก็บยา ให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานต่างๆให้ได้มาตรฐานเภสัชกรรม 2.คัดแยกยา เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุมาตรฐาน 3.บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้  และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : 1.เงินเดือน / TO / โบนัส  2. สิทธิ์ประกันสังคม 3. ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

9 01-07-2562 พนักงานParamedic 2 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (PARAM

คุณสมบัติ    :  อายุไม่เกิน 35 ปี *มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์* 
ลักษณะงาน :  - ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน
                     - เป็นผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
                     - ออกกู้ชีพกับรถ Ambulance
                     - สามารถเข้าเวรได้ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ      - เงินเดือน / OT
                    - ประกันสังคม
                    - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
                    - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                    - โบนัสประจำปี

10 01-03-2562 พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 ปวส.ขึ้นไป ป.ตรี (บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ และอื

คุณสมบัติ : เพศ หญิง  , อายุไม่เกิน  35 ปี
ลักษณะงาน :  1.ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาผู้ใช้บริการ 2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 3.ประสานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 4. และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : เงินเดือน / OT /โบนัส , สิทธิ์ประกันสังคม , ค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง , ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

  • โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
    โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
    ผู้เข้าชมขณะนี้ : 150
    จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 87,549