|                 ติดต่อเรา
|                 แผนที่
 

 

ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครงานที่โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนอัตรา
วุฒิการศึกษา
รายละเอียด
27 เม.ย.2561 พนักงานศูนย์ประกันสุขภาพ 1 ปวส.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี /ประกันสังคม
(สามารถทำงานเป็นกะได้)
5 เม.ย.2561 พนักงานขับรถ 1 ม.6-ปวช รับ/ส่ง ผู้บริหาร,แพทย์,คนไข้,พนักงานสถานที่ต่างๆ,
และส่งเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1 ก.พ. 2561

พนังงานประชาสัมพันธ์

1

สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35ปี ,เพศหญิง,สถานะไม่จำกัด
1 ก.พ. 2561 พนักงานบัญชี 2 ปวส.ขึ้นไป,สาขาการเงิน การบัญชี และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

อายุไม่เกิน35 ปี สถานะไม่จำกัด,เพศไม่จำกัด

27 ก.พ. 2561 พนักงานแม่บ้าน 1 ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี, เพศไม่จำกัด

9 มี.ค. 2561

พยาบาล

ไม่จำกัด

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาตร

สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 มี.ค. 2561 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
(PN)
ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
9 มี.ค. 2561 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
(NA)
ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
1 พ.ค. 2561 เภสัชกร 1 ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาเภสัชศาสตร)์ อายุไม่เกิน 35 ปี ,สถานภาพ:ไม่จำกัด ,เงินเดือน+OT โบนัส
15 พ.ค.2561 พนักงานจ่ายอาหาร 1 ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี ,สถานภาพ:ไม่จำกัด ,เงินเดือน+OT โบนัส
15 พ.ค. 2561 พนักงานทรัพยากรมนุษย์ 1 ปวส.ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านการจัดอบรมพนักงาน *หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิจารณาเป็นพิเสษ อายุไม่เกิน 35 ปี ,สถานภาพ:ไม่จำกัด ,เงินเดือน+OT โบนัส
         

 

   ติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
โทร 053-581600-4 ต่อ 2209
*เปิดรับสมัครตั้งแต่  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00 น. - 16.00 น.*
                                               
                                      
                      


 
 


โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-581600-4, Fax:053-581606-7,
แผนกฉุกเฉิน 053-581608 ลิขสิทธิ์© 2011. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Email: harihospital@hotmail.com