|                 ติดต่อเรา
|                 แผนที่
 

 

ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครงานที่โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนอัตรา
วุฒิการศึกษา
รายละเอียด
21 ก.ย.2561 พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ปวส. ขึ้นไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-สามารถคีย์ข้อมูล/บันทึกสถิติได้
-สามารถตรวจสอบและดูแลระบบ software/hardware ได้
-ตรวจเช็คดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
-อายุไม่เกิน35ปี สถานภาพไม่จำกัด

14 ก.ย.2561 สูตินารีเวชกรรม 1 ป.ตรี แพทย์ศาสตร์ (เฉพาะทางสูติ-นารีเวชกรรม) การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์)
14 ก.ย.2561 อายุรกรรมทั่วไป 1 ป.ตรี แพทย์ศาสตร์ สาขา อายุรศาสตร์ การันตีรายได้และสวัสดิการต่างๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์)
5 ก.ย.2561 นักเทคนิคการแพทย์ 1 ป.ตรี วิทยาศาตร์บัญฑิต สาขานักเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย์
เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35ปี ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
23 ส.ค.2561 ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 ม.6 ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค / ผู้ช่วยพยาบาล เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
1 ส.ค.2561 พนักงานเวรเปล 1 ม.6-ปวช. -ให้บริการผู้ป่วยทั้งรถนั่งและรถนอนโดยเคลื่อนย้ายอย่างปลอด
ภัยและอื่นๆที่ได้รบมอบหมาย /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
1 ส.ค.2561 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยพยาบาล เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
12 ก.ค.2561 พนักงานศูนย์ประกันสุขภาพ 3 ปวส.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี /ประกันสังคม
(สามารถทำงานเป็นกะได้)

9 มี.ค. 2561

พยาบาล

ไม่จำกัด

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาตร

สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 มี.ค. 2561 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
(PN)
ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
9 มี.ค. 2561 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
(NA)
ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
         

 

   ติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
โทร 053-581600-4 ต่อ 2209
*เปิดรับสมัครตั้งแต่  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00 น. - 16.00 น.*
                                               
                                      
                      


 
 


โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-581600-4, Fax:053-581606-7,
แผนกฉุกเฉิน 053-581608 ลิขสิทธิ์© 2011. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Email: harihospital@hotmail.com