|                 ติดต่อเรา
|                 แผนที่
 

 

ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครงานที่โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนอัตรา
วุฒิการศึกษา
รายละเอียด
9 พ.ย. 2560

พนังงานประชาสัมพันธ์

1

สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35ปี ,เพศหญิง,สถานะไม่จำกัด
31 ต.ค. 2560 พนักงานบัญชี 2 ปวส.ขึ้นไป,สาขาการเงิน การบัญชี และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

อายุไม่เกิน35 ปี สถานะไม่จำกัด,เพศไม่จำกัด

31 ต.ค. 2560 พนักงาน เวรเปล 1 ม.3-ปวช ขึ้นไป อายุไม่เกิน35 ปี สถานะไม่จำกัด,เพศชาย
12 ก.ย. 2560 พนักงาน พัฒนาธุรกิจ 1 ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหาร การจัดการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง อายุไม่เกิน35 ปี ถานะไม่จำกัด,เพศไม่จำกัด
12 ก.ย. 2560 พนักงาน คนสวน 1 ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35ปี สถานะไม่จำกัด,เพศ ชาย,รดน้ำพรวนดิน,ตัดกิ่งไม้,อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 ส.ค. 2560 พนักงาน 2 ปวส.ขึ้น อายุไม่เกิน 35 ปี
25 ก.ค. 2560 พนักงาน กุ๊ก 1 ม.3 ขึ้นไป สถานะไม่จำกัด ,เพศ ไม่จำกัด
25 ก.ค. 2560 พนักงานจ่ายอาหาร 2 ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี, เพศไม่จำกัด
12 ก.ค. 2560 พนักงานแม่บ้าน 1 ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี, เพศไม่จำกัด
18 ม.ย. 2560 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ไม่จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี เพศไม่จำกัด อายุ 18-35 /ประกันสังคม/โบนัส/อื่นๆ
30 ม.ค. 2560 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ไม่จำกัด ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาตร์ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

30 ม.ค. 2560

พยาบาลประจำศูนย์ประกัน
สุขภาพ(UR Nurse)

1

มีประสบการณ์ด้านพยาบาล 3 ปี และมีความรู้ด้านงานประกันชีวิต

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

     
         

 

   ติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
โทร 053-581600-4 ต่อ 2209
*เปิดรับสมัครตั้งแต่  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00 น. - 16.00 น.*
                                               
                                      
                      


 
 


โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-581600-4, Fax:053-581606-7,
แผนกฉุกเฉิน 053-581608 ลิขสิทธิ์© 2011. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Email: harihospital@hotmail.com