สิทธิทำฟันประกันสังคม
09-05-2019 15:28:19
สิทธิ์ทันตกรรม ประกันสังคม เบิกได้เต็มไม่ต้องสำรองจ่าย

ขูด/อุด/ถอน/ผ่าฟันคุด

สามารถเบิกจ่ายประกันสังคม

ในวงเงิน 900/ปี

โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

วันเวลาทำการ
จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี       เวลา 08.00-20.00 น.
พุธ,ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เสาร์ เว้น เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ หยุด

 

หมายเหตุ:

     1. เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า โทร. 053581600-2 ต่อ 1172

     2. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้ง

     3. อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิ์ ที่ต้องการชำระเงินเอง (ในราคาลด 20%)

     4. ผู้ประกันตน ทุกโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิ์ได้

 

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 35
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 15318