ข่าวดี!!! ตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)
20-09-2019 19:47:12
ตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)

ข่าวดี!!!

ผู้ประกันตนของ ทุกโรงพยาบาล

ได้รับสิทธิ "ตรวจสุขภาพ" ตามโครงการ

โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลหริภุญชัย

สอบถามเพิ่มเติม

     แผนกพัฒนาธุรกิจ : 053581602 ต่อ 1168,1327,3003,2722

     วันเวลาทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 38
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89047