สิทธิทำฟันประกันสังคม ประจำปี 64
12-01-2021 16:13:30
สิทธิทำฟันประกันสังคม ประจำปี 64

ขูด หรือ อุด หรือ ถอน เหมา อย่างละ 900 บาท

รับเบิกประกันสังคม ตาม สิทธิ 900 บาท

ใช้สิทธิหมดสามารถใช้ราคาเหมาต่อได้

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 38
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 89047