|                 ติดต่อเรา
|                 แผนที่
 
กิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ปี 2558
บริษัท เอมไทยฟรุ้ต จำกัด
26 มกราคม 2558

บริษัท พี.ดี.เอส. วิศวกรรม จำกัด
20 มีนาคม 2558

ตรวจสุขภาพประจำปี ต.หนองจ๊อม
16-26 มีนาคม 2558


ให้ความรู้โรคเรื้อรัง บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
30 มีนาคม 2558
       
กิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ปี 2557
บริษัท ซาโตเซน จำกัด
25 พฤศจิกายน 2557
บริษัท ซ๊พีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2557
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
20 พฤษจิกายน 2557
บริษัท คังเซโด จำกัด
5 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมภายในโรงพยาบาล
กิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อสังคม
   
 


โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-581600-4, Fax:053-581606-7,
แผนกฉุกเฉิน 053-581608 ลิขสิทธิ์© 2011. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Email: harihospital@hotmail.com