ทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
03-04-2019 17:22:03

ทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 100
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 8095