ปฐมนิเทศพยาบาล 3-4-62
03-04-2019 17:44:09

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ได้จัดโครงการ "เสริมพลังรัก สร้างพลังคน" โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างพลังความดี, เสริมพลังรัก, เสริมพลังปัญญา ให้กับวิชาชีพใหม่ จำนวน 32 คน เพื่อให้พนักงานใหม่พร้อมปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 54340