ทำบุญรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร,มอบทุนบุตรพนักงาน ประจำปี 2562
24-04-2019 15:20:44

ทำบุญรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร,มอบทุนบุตรพนักงาน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 3
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 54339