พวกเราจิตอาสา...ทำดีด้วยหัวใจ
27-12-2019 08:25:24

พวกเราพร้อมกันทำดีด้วยหัวใจ เพื่อความดีเพื่อสิ่งดีๆ

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 80
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78846