เครือรามขยายการบริการด้านสุขภาพในจังหวัด
04-04-2020 13:29:08

เครือรามขยายการบริการด้านสุขภาพในจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 54340