เอาจริง! ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวทั้งจำทั้งปรับ
04-04-2020 13:42:03

วันนี้ลำพูนคุมผู้ติดเชื้อได้หมดทั้ง 4 คน ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ขอพวกเราชาวลำพูน อย่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิว อยู่แต่ในบ้าน รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร ลดการแพร่เชื้อ COVID ให้ได้

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 94
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78860