ลดโรคติดต่อด้วยการลดการติดต่อ
07-04-2020 15:27:24

ลดการติดต่อโดยการสัมผัส ใช้โทรศัพท์ วีดีโอคอลแทน ทิ้งระยะห่าง ไม่ปกปิดประวัติ เพื่อลดการแพร่เชื้อ COVID 19

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 80
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78846