บริเวณ ภายใน รพ.หริภุญชัย ราม
10-04-2020 08:28:06

รพ.หริภุญชัย ราม เป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียง เริ่มงานก่อสร้างภายในเพื่อให้ทันเปิดบริการต้นปี 2564

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 80
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78846