นวตกรรม แอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบ แทนการใช้มือ เจ้าของไม่สงวนลิขสิทธิ์
15-04-2020 14:04:11

นวตกรรม แอลกอฮอลล์แบบเท้าเหยียบ แทนการใช้มือ เจ้าของไม่สงวนลิขสิทธิ์ เชิญเลียนแบบและพัฒนาต่อยอดได้เลย

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 80
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78846