รพ.หริภุญชัยฯ เพิ่มหมอ ขยายห้องตรวจเพิ่มเพื่อรองรับคนไข้ เพิ่มขึ้น
06-08-2020 13:43:38

คนไข้เริ่มมากขึ้น เพิ่มหมอ ขยายห้องตรวจของตึกเดิมให้มีห้องตรวจมากขึ้น รวม 18 ห้อง

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 80
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78846