ไทยสุดเจ๋ง!! ได้อัน2 ประเทศที่มีการฟื้นฟูจากโควิด
06-08-2020 14:08:25

ประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ GCI ได้จัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (Ranking of Countries by Recovery Index) จากทั้งหมด 184 ประเทศ ปรากฎวาสประทศไทยได้อยู่อันดับที่ 2รองจากประเทศ ออสเตรเลีย

 

โดยประเทศ 20 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้

1. ออสเตรเลีย

2.ไทย

3.เดนมาร์ก

4.ฮองกง

5.ใต้หวัน

6.นิวซีแลนด์

7.เกาหลีใต้

8.ลิโทเนีย

9.ไอซ์แลนด์

10.สโลวาเนีย

11.ลัตเวีย

12.สวิซเซอร์แลด์

13.เวียดนาม

14.มาเลเซีย

15.นอร์เวย์

16.สโลวาเกีย

17.เยอรมัน

18.ออสเตรีย

19.ลักต์แซมเบียก

20.ฟินแลนด์

     จะเห็นได้ว่าจาก 20 อันดับแรกมีประเทศในเอชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮองกง ใต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยประเทศได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ของเอเชียด้วยเช่นกัน

 

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 80
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78846