รพ.หริภุญชัยฯมอบแหวนทองคำให้แก่แพทย์และพนักงานที่ทำงานต่อเนื่องครบ 15 ปีเป็นประจำทุกปี
06-08-2020 14:09:51

รพ.หริภุญชัยฯมอบแหวนทองคำให้แก่แพทย์และพนักงานที่ทำงานต่อเนื่องครบ 15 ปีเป็นประจำทุกปี

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
จำนวนครั้งที่เข้าชมวันนี้ : 80
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78846