ทำทุกอย่างด้วย สติ สมาธิ และปัญญา จึงเกิดมรรคผลที่ดี

ทดสอบ

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-581600-4 FAX : 053-581606-7 Email : harihostpital@hotmail.com
ผู้เข้าชมวันนี้ : 1
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2616